>

>

>

TECH

 A4Tech OP-3DM Black
A4Tech OP-3DM Black

o
: 28 /
: 4000 fps.
: 800 dpi
1